بهداشت ، ایمنی و محیط زیست – HSE

شرکت پتروحفار متعهد است تا ماموریت خود در به انجام رساندن پروژه ها را با ملاحظه کامل نسبت به کارمندان، پیمانکاران و محیط اطراف پروژه‌ها به انجام برساند. هدف ما دست یابی به محیط کار امن، ایمن و بدون حادثه می باشد که به بهبود عملیات، بهره وری و قابلیت اطمینان ما کمک خواهد کرد.

ما در کسب و کار و عملیات خود، به طور جدی به دستیابی به تعالی در امنیت و سلامت کارکنان و افراد اثر پذیر در فعالیت های شرکت می‌اندیشیم.

ما در PDL باور داریم که :

  • حوادث تا حد خوبی قابل پیشگیری هستند.
  • یک شرکت مسئولیت‌پذیر باید با روحیه ملاحظه نسبت به کارکنان، پیمانکاران و مشتریان خود رفتار نماید و فعالیت های HSE اهمیتی برابر با اهداف کسب و کاری دارد .
  • عملیات ایمن ، عملیاتی سودآور و بهره ور است .
  • تلاش برابر دست یابی به تاثیرصفر بر محیط زیست باید در نظر گرفته شود.